begreen tudástár – környezetvédelem, energiaforrások, frekvencia, szaprobitás, ppm – Fogalmak és jelentésük

Környezetvédelem:

A környezetvédelem egyaránt jelenti a természetes és a mesterséges környezet megóvását a saját, emberi károkozásainkkal szemben. Célja a környezetszennyezés megelőzése, a veszélyeztetés mértékének csökkentése vagy megszüntetése, továbbá a károk létrejöttét megelőző állapotok helyreállítása, amilyen mértékben ez még lehetséges.

A fenntartható fejlődés, az egészséges környezet kialakítása és védelme a környezetvédelmi tevékenységek legfőbb célkitűzése, melynek eredményeként civilizációnk fogyasztási és termelési rendszere környezetbaráttá válhat.

Energiaforrások:

Azokat az anyagokat, melyekből optimális körülmények között, valamilyen technológia segítségével energiát tudunk kinyerni, energiaforrásoknak hívjuk. Az energiaforrások egyik csoportját a fosszilis, vagyis nem megújuló anyagok alkotják. Energiahordozóként is nevezzük őket.

Ezek az anyagok, ahogy nevükben is benne van: energiát hordoznak. Ebbe a csoportba tartozik a kőolaj, a földgáz és a különféle szénfajták is. Kiváltásukra alkalmas alternatíva az atomenergia és a megújuló energiaforrások.

A másik csoportba pedig a megújuló energiaforrások tartoznak. Ellentétben a nem megújuló energiaforrásokkal, ezek nem fogynak el.

Az energiaforrások további két szempont szerint csoportosíthatók: Elsődleges, azaz primer energiaforrások (vízenergia, fosszilis tüzelőanyagok, napenergia, szélenergia, geometrikus energia, biomassza, hasadóanyagok), Másodlagos, további átalakításra váró energiaforrások (mesterséges radioaktív források sugárzásai, villamos áram, gőz, sűrített levegő alkalmazása).

Frekvencia:

Egy egységidő alatti rezgés ismétlődési gyakoriságát nevezzük frekvenciának.

Ez a periodikus jelenség értelmezhető meghatározott idő alatti periódussűrűségként is. Lényege pedig a mérték, azaz egy rezgő/forgó tárgy 1 mp alatti időintervallumban hányszor kerül ugyanabba a helyzetbe. Ez a másodpercenként lezajló ritmusos ciklikusság egy ún. rezgő rendszer, jele f vagy v betű.

SI mértékegysége a HZ (hertz), melyet Heinrich Rudolf Hertz német fizikusról neveztek el. 1 Hz jelentése: 1 másodpercben egyszer jön létre az esemény. Alternatív mérési módszere során megmérünk két közvetlenül egymást követő ismétlődés közt eltelt időt (periódus), ezután pedig ennek a reciprokát nézzük.

Szaprobitás:

A szaprobitás egy mértéket jelent, ahol a vízi ökoszisztémában található holt szerves anyagok lebontó képességét kísérhetjük figyelemmel. BOI és KOI rövidítésekkel jelöljük.

Ennek ellentétpárja a trofitás, mely a vízben lévő növényi szerves anyag termelés intenzitását mutatja meg.

Ppm:

A ppm a „parts per million” kifejezés rövidítése, magyarul pedig „az egész milliomod részét” jelenti. Lényegében térfogatarányon belüli koncentráció, melyben a köbcentiméterben vett levegőszennyező anyagokat és levegőt vizsgálják.

Rendszerint elegendő az egész részeinél a százalékos számítás, ritkább esetekben, pontosabb számadatokhoz alkalmazzák az ezrelékes számítást. Egyedi esetekben pedig még speciálisabb számítási módokra van szükség.